PR
PR (Public Relations) is het continu bevorderen van een goede relatie tussen een overheidsorganisatie en haar publieksgroepen. Overcom helpt u vorm en inhoud te geven aan een effectief PR beleid. Van het opzetten van communicatiebeleid en ontwikkeling van een communicatiestrategie tot en met de uitwerking ervan in campagnes , middelen en acties. Op papier en online en vooral de mix van beide communicatievormen.