Overheidscommunicatie
De overheid heeft de plicht overheidsinformatie actief openbaar te maken. Burgers en andere belanghebbenden moeten weten wat de overheid met hen voorheeft. Zij moeten zich een oordeel kunnen vormen en in staat zijn invloed uit te oefenen op beleid. De overheid moet toegankelijk zijn, goed benaderbaar met vragen, reacties en diensten.

Er wordt heel wat af gecommuniceerd. Effectief en minder effectief. Op rijksniveau, lokaal en elk niveau daartussen. Verschillende doelgroepen hebben uiteenlopende verwachtingen van overheidscommunicatie. Voor elk communicatievraagstuk en elke doelgroep zoekt u naar de meest aansprekende vorm en inhoud. Overheidscommunicatie ondergaat een professionaliseringslag. Denk alleen al aan de digitale gemeenteloketten.

Overcom is specialist in overheidscommunicatie. Wij helpen u zoeken naar praktische en effectieve oplossingen voor uw communicatievraagstukken. Met als vertrekpunt: onze Quick Scan.