Non-profit marketing
In de non-profit sector neemt de belangstelling voor marketing nog altijd toe. Dat heeft verschillende redenen: belanghebbenden worden kritischer. Een ontwikkeling die ook wel consumentisme genoemd wordt. Klantvriendelijkheid van de overheid wordt op de proef gesteld. De consument wil weten waarvoor hij (belasting) betaalt.

Kan het bereik van overheidsdiensten met marketing worden vergroot? Ja, zegt Overcom. Leidt marketing tot ongewenste compromissen in de uitvoering van de maatschappelijke functie van non-profit organisaties? Nee. Heeft een vraaggestuurd aanbod tot gevolg dat achtergestelde groepen in de samenleving niet meer aan bod komen? Nee, denken wij.

Marketing biedt uitgesproken mogelijkheden om effectiever te communiceren met verschillende belangengroepen. Zeker bij oplossingen voor communicatievraagstukken vanuit de samenleving. Meer weten? Overcom licht graag de mogelijkheden van marketing in uw organisatie door.