Vragen in de praktijk
Enkele voorbeelden van vragen in de praktijk:

- Wooncorporatie: Wat is een passende communicatiestrategie bij een huisvestingsproject van GGZ-clienten in een wijk en welke communicatiemiddelen zetten we daarvoor in?

- Gemeente: Hoe kunnen we al in een vroegstadium in samenspraak met de gemeenteraad een passende communicatiestrategie bepalen zodat we niet steeds in een later stadium hierover in discussie komen

- Wooncorporatie: Hoe zorgen we ervoor dat er binnen onze organisatie op tijd en gestructureerd wordt nagedacht over een passende communicatiestrategie bij nieuwe projecten en initiatieven en dat de afdeling communicatie daarvoor op tijd wordt ingeschakeld?

- Waterschap: Wat is een passende comunicatiestrategie in een groot programma rondom preventie, kennisdeling en nog betere afvalwaterzuivering om zo medicijnresten in het oppervlaktewater te beperken.

- Gemeente: In onze gemeente is een enorme hoeveelheid aan communicatie-instrumenten beschikbaar. Van inloop-avond , en nieuwsbrieven tot en met gebruik van Twitter en hyves. Maar hoe zorgen we er nu voor dat we de juiste instrumenten per project inzetten?

In de praktijk blijkt de Quick scan bij uitvoering van alle soorten van beleid een handig hulpmiddel. Het model kan dus door iedere diverse organisaties die actief zijn in het publieke domein worden ingezet. Rijksoverheid, gemeentelijk instanties, waterschappen en woningcorporaties.

Gemeenschappelijke uitdaging is dat ze te maken hebben met een grote groep van diverse belanghebbenden en een grote diversiteit aan beleid en projecten. Of het nu gaat om grote of kleine projecten: het maakt niet uit. Soms wordt de scan gebruikt om in een vroeg stadium al met de gemeenteraad te bepalen welke communicatiestrategie bij een bepaald project hoort, en soms ook in een uitgebreide projectgroep met veel externe partners om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. In veel gevallen stimuleert het project- of wijkmanagers al in een vroeg stadium over communicatie na te denken en tijdig bij de communicatieafdeling aan de bel te trekken. In veel gevallen al een enorm winstpunt. Neem de proef op de som en neem contact op voor een afspraak.