Referenties
Rijksoverheid
Catapult werkt voor de corporate dienst van Rijkswaterstaat in Utrecht.

Bindje werkt(e) onder andere voor het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid.

Provincies
Bindje werkt(e) onder andere voor de Provincie Gelderland, Provincie Limburg en Provincie Noord Holland.

Present Media werkte voor de Provincie Gelderland.

Gemeenten
Catapult verzorgde de communicatie rond de invoering van de WMO in vijf Twentse gemeenten.

Catapult ondersteunde de gemeente Olst-Wijhe bij de invoering van het strategisch plan.

Catapult werkt aan diverse projecten van de gemeente Hellendoorn.

Catapult gaf een burgerjaarverslag voor de gemeente Raalte vorm.

Bindje werkt(e) onder andere voor Gemeente Lelystad, Gemeente Utrecht, Gemeente Amsterdam, Gemeente Sittard Geleen, Gemeente Borger Odoorn en Stadsdeel Noord Amsterdam.

Present Media werkt onder andere voor de gemeente Enschede, gemeente Amsterdam, gemeente Hengelo, gemeente Apeldoorn, gemeente Middelburg, gemeente Utrechtse Heuvelrug, gemeente De Bilt, gemeente Wijdemeren, de gemeente Zutphen en Netwerkstad Twente.

Zorg
Catapult werkte onder andere voor Stichting Philadelphia.

Present Media werkt(e) onder andere voor de NVZ Vereniging van Ziekenhuizen, Saxenburgh Groep, Martini Ziekenhuis en Stichting Philadelphia Zorg.

Non-profit
Catapult werkt onder andere voor een drietal waterschappen en meerdere woningcorporaties.

Present Media werkt(e) onder andere voor Stichting Kinderopvang Enschede, Stichting de Parabool, Universiteit Twente, Senter Novem, Waterschap Zeeuwse Eilanden, Gelders-Overijssels Bureau voor Toerisme en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.