Internetstrategie
Overheden zijn er zich steeds meer van bewust dat internet op strategische wijze ingezet moet worden. Internet biedt immers de mogelijkheid om bij te dragen aan ‘hogere' overheidsdoelen als servicedienstverlening, transparantie en efficiënter werken.

Bij het opstellen van een internetstrategie worden visie, ambities, doelgroepen, doelstellingen en focusgebieden bepaald en vervolgens vertaald in concrete plannen. Deze plannen zijn bijvoorbeeld: het opstellen van een e-dienstverleningsprogramma, herinrichting van de digitale loketten, aanpassingen van de interne processen of een vernieuwd intranet.

Resultaat van een internetstrategie is:

  • Richting en duidelijkheid over de te volgen internet koers
  • Onderbouwing ten aanzien van de genomen beslissingen
  • Sturingsmiddel voor internet werkgroepen bij de ontwikkeling van nieuwe plannen

Neem contact met ons op voor meer informatie.