Communicatieplan
Communicatie is een dynamisch vak. Hectisch ook. Met als valkuil: adhoc werk of kopieergedrag. Wilt u gestroomlijnd communiceren en communicatiedoelen bereiken, dan heeft u een communicatieplan nodig. Hoe komt u tot een effectief communicatieplan ? Wanneer is een communicatieplan effectief? Als uit evaluatie blijkt dat communicatiedoelen bereikt zijn. Het plan moet praktisch zijn, concreet vertaalbaar naar campagnes , middelen en acties. Om tot een goed plan te komen is vooronderzoek noodzakelijk. Zodat u inzicht krijgt in uw doelgroepen, hun behoeften, omgevingsfactoren, risico's en kansen. De Quick Scan van Overcom is een bewezen methode om snel inzicht te krijgen in een geschikte communicatierichting. De basis voor uw communicatieplan is daarmee gelegd. Overcom schrijft korte en bruikbare communicatieplannen, waarmee u uw communicatiebeleid inricht en tussentijds en na afloop kunt evalueren.

Neem contact op voor meer informatie over of hulp bij het opzetten van uw communicatieplan.