Campagneontwerp
Het communicatieplan staat als een huis. Doel, doelgroepen, strategie, positionering, alles is bediscussieerd en uiteindelijk vastgesteld. Nu volgt de creatieve vertaalslag. Hoe gaat u campagne voeren? Wat is uw boodschap, naar wie en hoe wordt hij ontvangen? Alleen maar zenden heeft geen zin. De burger/consument wil zelf controle hebben op hetgeen hij opneemt. Hij gaat zelf actief op zoek naar relevante informatie, wanneer hij daar zin in heeft. Overcom ontwikkelt campagnes rondom overheidsbeleid of -maatregelen. Daarbij zoeken we naar een creatieve communicatiemix van on- en offline middelen en acties die elkaar versterken. Vooral combinaties met nieuwe media zijn uitstekend meetbaar en bij te sturen. Heel belangrijk omdat van u verwacht wordt dat u verantwoord omgaat met overheidsgeld.

Neem contact met ons op voor meer informatie.